Co ohrožuje týmovou spolupráci?

Jsou to některé nevědomé/zažité vzorce chování. Přikládám seznam těch, které mají největší dopad na efektivitu spolupráce. Jejich pravidelný monitoring může poskytnout jasný signál “zdravotního stavu” týmu i celé organizace. Jak jste na tom? Kolik z nich kolem sebe pozorujete?  

  1. Nevěnování pozornosti zažitým vzorcům chování a jejich vlivu na efektivitu.
  2. Politikaření – místo řešení problému, souboj zájmových skupin.
  3. Prázdná slova – nedodržování dohod a závazků.
  4. Obava z odsouzení – i když vidí chybu, nahlas to neřeknou.
  5. Sociální lenošení – lidé se tzv.vezou, na poradách často duchem nepřítomní.
  6. Preference domněnek před vyjasňováním.
  7. Tolerance vůči neefektivní komunikaci – skákání do řeči, nenaslouchání, atd.
  8. Syndorm šťastné rodiny – neochota pojmenovávat věci, které je třeba zlepšit.
Pokračovat ve čtení “Co ohrožuje týmovou spolupráci?”

CQ-Collaboration Quotient®

Dovolte mi začít krátkým příběhem:

V jedné nejmenované firmě se rozhodli, že potřebují zlepšit spolupráci v rámci oddělení i mezi odděleními. Řešení se zdálo jednoduché. “Postupně všechny vyšleme na teambuildingovou akci, kde pochopí důležitost spolupráce, lépe se poznají mezi sebou a užijí si nějakou zábavu. To budeme kombinovat s pravidelnými poradami mimo společnost (tzv. off site) a navíc budeme napříč společností komunikovat důležitost spolupráce. Celé to doplníme využitím osobnostní typologie a necháme si změřit intenzitu kontaktů mezi lidmi i odděleními. Nakonec ještě zařadíme položku “spolupráce” do hodnotícího systému. Po pár letech a nemalých investicích se ale bohužel nic moc nezlepšuje…”

Klíčový problém je v tom na co se zaměřujeme. Celý komplex vyjmenovaných řešení je zaměřen primárně na vztahy mezi lidmi, ne na lidi samotné. Pochopení důležitosti spolupracovat a případný příjemný zážitek z teambuildingu ještě není záruka změny…

Pokračovat ve čtení “CQ-Collaboration Quotient®”