Koučování jednotlivců a týmů

Chcete naplno využít svůj potenciál?
Pomohu vám odbourávat vnitřní bariéry.

Nabízím vám dlouholeté zkušenosti s koučováním jednotlivců a týmů.

První konzultace je zdarma. Sladíme při ní vaše očekávání s tím, co vám mohu nabídnout, a vyzkoušíte si, jestli vám můj přístup „sedí“.

Koučování jednotlivců

Provedu vás hledáním individuálního řešení v oblasti, která vás trápí.

Koučování týmů

S týmem řeším nejen výkonnost, ale především efektivní spolupráci.

Kouč není trenér

Jako kouč nenabízím ověřené postupy a neradím, jak se mají věci dělat. Dobře volenými otázkami vedu klienta k tomu, aby si sám našel nejlepší řešení své situace a vzal život do svých rukou. Posiluje se tak jeho sebedůvěra a odvaha k volbě a převzetí odpovědnosti.

Tradiční metody říkají: „Je třeba zvýšit potenciál – dodejme know-how, dovednosti a pracujme na pozitivních postojích.“ Tento přístup často vede k tomu, že se klient cítí přeškolený, přitom ale není úspěšnější a nové poznatky plně nevyužívá. Správný kouč naproti tomu říká:

„Vše, co potřebujeme, máme v sobě. Musíme jen snížit bariéry, které nám brání využít naplno naše know-how, zkušenosti a vnitřní moudrost.“

Díky mé specializaci v oblasti Inner Game pracuji více s konkrétní zkušeností klienta. Často ho žádám o co nejpřesnější pozorování situace, svého jednání i jednání druhých. Mám praxí ověřeno, že přesné nehodnotící pozorování umožní klientům obnovit a zvýšit jejich schopnost přirozeně se učit ze zkušeností. Tím spontálně dosahují změny kýženým směrem. Často mi klienti říkají, že se jim cíle podařilo dosáhnout „jaksi samo od sebe“ 🙂

Je také obvyklé, že takový koučovací projekt je mnohem kratší, než bylo zpočátku plánováno a můžeme se tak věnovat dalším tématům.

Zajímá vás koučování více do hloubky a chcete si ho vyzkoušet z druhé strany barikády?
Podívejte se na nabídku školení a kurzů, které pořádám.