Koučování celé organizace zevnitř? A proč ne?

Když si připomeneme zakladatele moderního koučinku, Timothy Gallweye a jeho Inner Game, a převedeme si jeho metodologii do prostředí organizací, získáme nápovědu, jak na to. Vždyť Tim „jenom“ pomáhal tenistům znovu uvidět tenisový míč, předal jim zodpovědnost za rozhodování a důvěřoval jejich vrozeným schopnostem učit se ze zkušeností. Díky tomu došlo k nastartování růstu jejich výkonnosti zevnitř, aniž by je musel bombardovat nekonečnou sadou instrukcí a příkazů. Jde tedy „jen“ o to, využít tyto tři základní principy koučování, ART = Awareness, Responsibility, Trust, napříč organizací.

„Jen“ v uvozovkách naznačuje, že jsem si vědom toho, že to není jen tak. Již samotnému „vidět míč“ rozhodně nepomůže instrukce: „Sleduj míč, copak nevidíš, že letí vlevo?“ Navíc co je „míčem“ v organizaci? Co tedy lidé v organizaci mají sledovat? A jak zařídit, aby je na to nemusel upozorňovat nadřízený, ale aby si to sledovali sami? A když už si něčeho všimnou, jak dosáhnout toho, aby převzali zodpovědnost a sami začali hledat cesty ke změně?

Začněte s důvěrou

Musíme začít důvěrou. Důvěrou ve vrozenou schopnost učit se, a zároveň nabídnout všem přístup k datům, která umožní „vidět“. Na základě jasného obrazu se lidé mnohem snadněji učí rozhodovat a ochotněji přebírají zodpovědnost. Celé to začíná u managementu, který má odvahu něco takového udělat a je ochoten vzdát se části svých pravomocí a zodpovědností.

Hodnocení potenciálu nástrojem Potential Scan

Pro podporu koučování organizací zevnitř jsem vytvořil koučovací online nástroj Potential Scan. Jde o rychlou a jednoduchou anonymní anketu, která poskytuje celkový pohled na aktuální výkonnost organizace. Navíc automaticky doručí celkové výsledky zpět všem respondentům. Mám ověřeno, že u jednotlivců a týmů vede pravidelná sebereflexe s využitím Potential Scanu k nastartování samokorekčních mechanizmů a ke zvyšování výkonnosti. Proč by to tedy nešlo v celé organizaci?

Pokud máme do začátku možnost využít podpory externích nebo interních koučů, tak si troufám odharnout, že jedinou bariérou může být pouze nedostatek odvahy managementu. Více informací najdete na webu www.potential-scan.com.