Koučink ve sportu není totéž, co životní koučink.

I když obě profese mají stejný název a sport je původní inspirací pro životní (a pracovní) koučink, pracuje každá s jinými východisky a principy. Samotná činnost i dlouhodobý záměr se od sebe často liší.

Asi by to nevadilo, pokud by nedocházelo k matení potenciálního klienta, zejména pokud má již nějaké zkušenosti z jedné či druhé strany. Také si myslím, že obě strany trpí vzájemným nepochopením až despektem, a přitom by se mohly vzájemně, ve prospěch svůj i klienta, inspirovat.

Situace je navíc zkomplikována i faktem, že se na trhu vynořila řada poskytovatelů poradenských či lektorských služeb, kteří se rozhodli využít atraktivního názvu a své služby (netvrdím, že nekvalitní) poskytují pod názvem koučink.

Proto jsem se rozhodl popsat hlavní rozdíly mezi sportovním a životním koučinkem.

Jsem si vědom řady zjednodušení, ale snažil jsem se spíše vystihnout podstatu. Používám slovo klient místo sportovec, nebo člověk a pod klientem si můžete představit jednotlivce i tým. Sportovním koučinkem myslím práci sportovního trenéra, který je sportovní veřejností a novináři často označován jako kouč. Pod termín životní koučink zahrnuji všechny specializace od manažerského, kariérového, projektového až po vztahový koučink.

Základní rozdělení nabízím sportovním příměrem.

Sportovní kouč pomáhá například tenistovi zlepšovat jeho výkonnost přímo na tenisovém kurtu a tenisu musí velmi dobře rozumět. Svému klientovi nabízí hodnocení, rady a určuje směr dalšího postupu.

Pokračovat ve čtení “Koučink ve sportu není totéž, co životní koučink.”

Večerní škola koučinku, podzim 2019

Podzimní plán už dostává obrysy! V Brně budeme začínat 30.9. a v Ostravě 3.10.2019. Rytmus zůstává jedenkrát za 14 dní, kolem Vánoc to bude trochu jinak, končíme v lednu 2020. Chystám rovněž drobné změny v obsazích a pořadí modulů, tak aby na sebe lépe navazovaly. Bude jich stále 8, ale bude to tak, že první tři zůstanou zaměřeny na sebekoučování, další tři budou o vedení koučovacího rozhovoru a na to naváží dva nadstavbové, jeden o koučování dovedností s využitím principů a nástrojů Inner Game a druhý shrnující a poradenský pro všechny, kdo se chtějí koučinku věnovat profesionálně. Už se začínám těšit!:-).