Inner Game

Metodu Inner Game (Vnitřní hra) formuloval W. Timothy Gallwey v 70. letech dvacátého století a uplatnil ji nejdříve při vedení úspěšných sportovců. Při aplikaci této metody vede kouč klienta k tomu, aby sám prováděl co nejpřesnější nehodnotící pozorování klíčových okamžiků svého výkonu. Vychází z toho, že pokud je pozorování opravdu přesné, tělo se samo přizpůsobí tak, aby podalo co nejlepší výkon.

Od té doby se metoda rozšířila i mimo oblast výkonostního sportu a je mezi kouči velmi oblíbená.

Ve své praxi používám Inner Game při koučování jednotlivců a týmů, ale i na školeních a workshopech.

V Inner Game se používá vzorec
V=P-i
tedy aktuální výkon se rovná celkový potenciál minus vnitřní bariéry.

Zatímco jiné koučovací metody jsou zaměřené na zvyšování potenciálu, Inner Game se soustředí na odstraňování vnitřních bariér. Výkonnost jednotlivců i týmů je tak možné zvýšit v řádech desítek procent.

„Vše, co potřebujeme, máme v sobě.
Musíme jen snížit bariéry, které nám brání využít naplno náš potenciál.“

Michal Ondráček a Tim Gallwey - koučování a Inner Game
Tim Gallwey