MÝTUS 5

MÝTUS 5 – V ÚSPĚŠNÉM TÝMU JE JASNÉ ROZDĚLENÍ ROLÍ A ZODPOVĚDNOSTÍ

Zahájím velmi podobnou větou jako v mýtu o potřebě schopného vedoucího (mýtus 4). Je pravdou, že průměrný tým zvládá své úkoly lépe, pokud má jasně rozděleny role a zodpovědnosti. Toto rozdělení je zároveň velkým rizikem, protože může snadno vést k tzv. kolektivní nezodpovědnosti, tedy pokud tým nesplní zadaný úkol, hledají se viníci, kteří „nedodali“. To vede k aktivaci sebeobranných mechanismů těchto členů týmu a zároveň je u ostatních podporováno myšlení: „Já jsem svou část dodal, takže se mne neúspěch týmu netýká.“ Což celkově vede k podpoře individualistického myšlení a ke snížení efektivity komunikace a spolupráce.

Jako ilustraci tohoto rizika nabízím moji zkušenost z workshopů na téma efektivity spolupráce v High Performance Týmech. Pokud má tým účastníků potíže s hlídáním času při plnění zadávaných úkolů často zkouší řešení: „Potřebujeme někoho, kdo bude hlídat čas (tedy převezme roli a zodpovědnost časoměřiče).“ Pokud následně určí jednoho z členů, aby hlídal čas, tak v podstatě okamžitě dochází ke ztrátě pozornosti (a zodpovědnosti) vůči času u zbytku celého týmu. Tento tým má opět potíže s časem, ale již mají viníka, kterého mohou označit jako příčinu neúspěchu. Mají sami před sebou jakési „alibi“. Uniká jim ale podstatná věc, důvod jejich existence, plnění společného cíle.

Týmy, které identifikují bariéry úspěchu a přijmou společnou zodpovědnost za jejich řešení, mají mnohem větší šanci stát se vysoce výkonnými. Společnou zodpovědností mám na mysli, že každý člen týmu přijal sto procent zodpovědnosti za úspěch či neúspěch celého týmu. Pokud použiji příklad se zmíněným časem, čas hlídají všichni a okamžitě reagují, pokud dochází k jeho neefektivnímu využití.