Proč mám tak rád koučink

Jsem si vědom, že se v následujícím textu možná extrémně přesouvám z racionality do emocí, ale tak nějak mi to k času kolem přelomu roku sedí. Snad budu i tak srozumitelný.

Díky času k rozjímání jsem se zamýšlel nad tím, co mne stále tak vnitřně nabíjí při koučování. Jak to, že k němu mám tak silný vztah? Vždyť v jednom z minulých článků jsem napsal, že to je vlastně jen jeden vzoreček a dva trojúhelníky. Pár otevřených otázek, GROW model a několik koučovacích nástrojů přece nemůže vzbuzovat žádné emoce. A přece ano.

Určitě znáte ten pocit, když Vás něco vezme za srdce. Například když posloucháte krásnou hudbu nebo čtete poutavý příběh. Když sledujete děti při hře nebo když sami vykonáváte činnost, která Vám dává hluboký smysl. Tento pocit dodává úžasnou energii a podporuje nás v další činnosti. Já jej prožívám při koučování. Čím to asi je?

Došlo mi to, když jsem vzpomínal na situace se svými klienty, ve kterých jsem cítil jejich nadšení a radost. Došlo mi to, když jsem vzpomínal na vlastní zážitky při sebekoučování, kdy jsem cítil totéž.

To co mne v těchto situacích (ale i při vzpomínkách na ně) bere za srdce je pocit, že jsem byl svědkem zázraku. Nemám na mysli náboženský druh zázraku, působení nějaké nadpřirozené síly, nebo zážitek, kdy Vám někdo neznámý odkáže velký majetek. Jde o situace, kdy jsem svědkem, nebo účastníkem plného projevu vnitřního bohatství. Bohatství, které zahrnuje moudrost, intuici, lásku, tvořivost, odvahu a mnoho dalších vnitřních zdrojů. Bohatství které všichni máme, ale z různých důvodů potlačujeme. Jde o situace, kdy se vše odehrává jaksi samo, jaksi skrze nás – kdy je naše činnost blízká dokonalosti a přitom nevyžaduje téměř žádné vědomé úsilí. Tento druh zázraku mám na mysli.

Netvrdím, že mám tyto zážitky díky koučinku stále. Naše schopnosti v potlačování jsou vypilovány bohužel mnohem lépe, než naše schopnosti projevování vnitřního bohatství. Uvědomil jsem si ale, že jsem velmi šťastný člověk, protože díky svým klientům, díky účastníkům mých kurzů a díky občasným úspěchům v sebekoučování mám těchto zážitků tolik, že mne koučink baví a naplňuje už přes dvacet let. Konečně začínám tušit proč :-).

Díky moc za čas k rozjímání. Doufám, že jste si jej také užili. Přeji Vám báječný rok 2019 a spoustu zázraků!

Audio verze článku na Youtube