Koučování celé organizace zevnitř? A proč ne?

Když si připomeneme zakladatele moderního koučinku, Timothy Gallweye a jeho Inner Game a převedeme si jeho metodologii do prostředí organizací, získáme nápovědu, jak na to. Vždyť Tim “jenom” pomáhal tenistům znovu uvidět tenisový míč, předal jim zodpovědnost za rozhodování a důvěřoval jejich vrozeným schopnostem učit se ze zkušeností. Díky tomu došlo k nastartování růstu jejich výkonnosti zevnitř, aniž by je musel bombardovat nekonečnou sadou instrukcí a příkazů. Jde tedy „jen“ o to, využít tyto tři základní principy koučování, ART = Awareness, Responsibility, Trust, napříč organizací.

„Jen“ v uvozovkách naznačuje, že jsem si vědom toho, že to není jen tak. Již samotnému „vidět míč“ rozhodně nepomůže instrukce: „Sleduj míč, copak nevidíš, že letí vlevo?“. Navíc co je „míčem“ v organizaci? Co tedy lidé v organizaci mají sledovat? A jak zařídit, aby je na to nemusel upozorňovat nadřízený, ale aby si to sledovali sami? A když už si něčeho všimnou, jak dosáhnout toho, aby převzali zodpovědnost a sami začali hledat cesty ke změně?

Musíme začít důvěrou. Důvěrou ve vrozenou schopnost učit se, a zároveň nabídnout všem přístup k datům, která umožní „vidět“. Na základě jasného obrazu se lidé mnohem snadněji učí rozhodovat a ochotněji přebírají zodpovědnost. Celé to začíná u managementu, který má odvahu něco takového udělat a je ochoten vzdát se části svých pravomocí a zodpovědností.

Pro podporu koučování organizací zevnitř jsem vytvořil koučovací online nástroj POTENTIAL SCAN. Jde o jednoduchou, rychlou, anonymní anketu, která poskytuje celkový pohled na aktuální výkonnost organizace a navíc automaticky doručí celkové výsledky zpět všem respondentům. Mám ověřeno, že u jednotlivců a týmů vede pravidelná sebereflexe s využitím Potential Scanu k nastartování samokorekčních mechanizmů a ke zvyšování výkonnosti. Proč by to tedy nešlo v celé organizaci?

Pokud máme do začátku možnost využít podpory externích, nebo interních koučů, tak bych si troufl odhadovat, že jedinou bariérou může být pouze nedostatek odvahy managementu. Více informací o Potential Scanu zde: www.potential-scan.com.