Inner Game of High Performance Teams

Workshop, který navždy změní Váš úhel pohledu na to, jak vypadá opravdu efektivní spolupráce

Základním klíčem úspěchu High Performance Týmu není manažer, ale schopnost každého člena týmu dobře vést sám sebe a být připraven k převzetí situačního vedení.

Vede ten kdo má jasno, ne ten kdo má formální pozici

Workshop je postaven na využití metody Inner Game. Struktura a metodologie školení poskytuje mnoho příležitostí plnit společné úkoly ve skupině, kde nevládne žádná autorita z titulu pozice, a k jejichž řešení nejsou třeba expertní znalosti. Právě bez těchto „berliček“ lze objevit opravdovou podstatu leadershipu.

Účastníkům poskytuje workshop možnosti, čas a bezpečné prostředí podívat se hlouběji na sebe sama při vedení týmu. Otevírá prostor vyzkoušet si nové typy chování, které vedou k lepším výsledkům.

Hlavní přínosy workshopu

  • Rozvíjí schopnost jasného pohledu
  • Pomáhá identifikovat bariéry efektivní spolupráce a neproduktivních vzorců chování
  • Představí praktické nástroje a techniky, jak tyto bariéry odstraňovat
  • Přináší hlubší vhled do dynamiky týmu
  • Pomáhá uvědomit si, sám pro sebe pojmenovat a projevit klíčové schopnosti lídra spolu s uměním motivovat druhé
  • Učí nalézat a dívat se na vnitřní bariéry, které jednotlivci brání podávat vysoký výkon a ukazuje cesty k jejich efektivnímu snižování
  • Naladí k jasnému naslouchání, myšlení a komunikaci
  • Umožní zažít v reálu takové týmové chování, které přináší skutečné výsledky

Tipy

Workshopu se nemusí účastnit všichni členové reálného týmu najednou. Naopak – může být přínosné, pokud jsou účastníci namícháni z více týmů. Ideální počet účastníků je mezi 15-25. Po dohodě můžeme pracovat i s větší skupinou najednou.

Workshop je možné zařadit do komplexního procesu změny efektivity konkrétního týmu. V tom případě předchází workshopu analýza aktuální úrovně a definice metrik k průběžnému sledování změny. Po workshopu následuje individuální a týmový koučink, jednodenní follow up workshop a vyhodnocení celého procesu.

Cena

Cena pro jednoho účastníka je 19.600,- Kč (bez DPH)

V ceně jsou materiály pro účastníky a lehké občerstvení v průběhu celého dne. V případě, že vyšle organizace více jak tři účastníky, je možné domluvit slevu.

Termíny

Workshop trvá 3 dny.

Termín vyhlašujeme vždy až v okamžiku, když máme alespoň 15 zájemců. Workshop poté naplánujeme s 2-3 měsíčním předstihem.

Pokud máte o workshop zájem, zaregistrujte se a vyberte preferované místo: