Jak měnit organizaci a její firemní kulturu z hierarchické na networkingovou

Publikováno Od Michal

Jak měnit organizaci a její firemní kulturu z hierarchické na networkingovou.

Projekt Tieto. 

Tieto prochází řadou transformací, z nichž jedna je zvýšení efektivity spolupráce napříč společností v rámci změny z hierarchické organizační struktury na networkingovou. Protože je nereálné poslat více než 1000 zaměstnanců na teambuilding, nemluvě o tom, že efektivita a dopady takových akcí jsou často diskutabilní, bylo třeba vytvořit jinou strategii pro podporu této změny.

Networkingové uspořádání znamená, že spolupracujete v neustále se měnících pracovních skupinách. Proto je nutné hledat jiný přístup zvyšování efektivity spolupráce, než budování vazeb v konkrétních týmech. Při tvorbě řešení jsme po dohodě s managementem Tieto využili metodologii Inner Game a zkušenosti s High Performance týmy.

Strategie postavená na čtyřech principech:

1. Zaměření na posilování osobní zodpovědnosti jednotlivce a rozvoj dovedností spolupracovat

Inspirací nám byly High Performance Týmy, ve kterých platí, že členové týmu jsou jednak hvězdy ve svém oboru, ale zároveň jsou i hvězdy ve spolupráci. Člen High Performance Týmu se od běžného člena týmu se liší tím, že umí vědomě a efektivně přepínat z individualistického na týmové myšlení, přebírá 100% zodpovědnost za úspěch či neúspěch celého týmu a má excelentní dovednosti v týmové spolupráci. Díky tomu se umí velmi rychle zapojit do jakékoli pracovní skupiny či projektového týmu.

Lidé v Tieto jsou profesionálové ve svých oborech, ale jejich schopnosti spolupráce nebyly zatím cíleně rozvíjeny. Připravená strategie tedy zaměřuje pozornost na to, aby byli profesionálové i ve schopnosti spolupracovat.

2. Efekt osobního příkladu

Věříme, že plánované změny dosáhneme, pokud budeme mít dostatečný počet takovýchto profesionálů ve spolupráci, kteří se začnou chovat jinak, budou mít k dispozici jednoduché a přitom účinné nástroje posilující efektivitu spolupráce a stanou se inspirací a vzorem pro ostatní spolupracovníky. Ve všech pracovních skupinách, ve kterých budou pracovat, mohou prakticky pomáhat ve změně myšlení tím, že uvidí a budou otevřeně reflektovat neefektivitu ve spolupráci jak u sebe samých, tak i u ostatních. Budou aktivně pomáhat při vyjasňování zadání a cílů a dbát na dodržování dohod (základy úspěchu všech pracovních skupin).

3. Účinná metodika přípravy a jednoduché nástroje zpětné vazby

Využíváme program Inner Game of High Performance Teams. Je sice velmi náročný, ale zároveň velmi efektivní pro budoucí profesionály ve spolupráci. Jde o třídenní intenzivní workshop, který funguje jako týmový simulátor.

V důvěrném a bezpečném prostředí jsou zaváděny nejvyšší standardy týmového výkonu. To účastníkům umožňuje na vlastní oči vidět neproduktivní vzorce chování, prozkoumat chování nové a provést potřebné změny ve vlastním myšlení. Účastníci rovněž obdrží sadu účinných nástrojů pro zvyšování efektivity spolupráce jakéhokoli týmu. Na tento workshop po měsíci navazuje tříhodinový workshop pro upevnění získaných dovedností a návyků a pro naplánování dalšího postupu na individuální, týmové a organizační rovině. Následně jsou zapojeny jednoduché online nástroje zpětné vazby, aby bylo možno průběžně sledovat změnu efektivity spolupráce v pracovních skupinách.

Na základě pravidelného vyhodnocování jsou dle potřeb svolávány další krátké workshopy absolventů programu, na kterých se řeší aktuálně definované bariéry efektivity spolupráce. Tyto workshopy jsou součástí kontinuální podpory při tvorbě komunity profesionálů ve spolupráci.

4. Vytváření komunity profesionálů ve spolupráci

Kontinuální podpora (nejen) absolventů programu Inner Game of High Performance Teams. Pravidelné tipy a informace, vnitrofiremní virtuální komunita, sdílení úspěchů i neúspěchů, workshopy pro řešení bariér efektivity spolupráce, neformální setkávání. Podpora formou interního, nebo externího individuálního a týmového koučinku.

Plán 2020

Realizaci této strategie jsme zahájili v září 2019 s první skupinou třiceti vybraných manažerů. V roce 2020 plánujeme další dvě skupiny. Dále zvažujeme možnost implementace „kvalifikačního řádu“ ve schopnosti spolupracovat, metodiky CQ-Collaboration Quotient. O zkušenosti se rádi podělíme v dalších článcích, v průběhu příštího roku.