Team Compass

www.teamcompass.cz

Pokud máte ambice využít plný potenciál svého týmu…” tak zní naše motto u projektu, který jsme vytvořili s kolegou Petrem Pražákem. Výsledkem naší práce je diagnostický nástroj pro týmy a úplně nová typologie týmů.

Team Compass je týmová on-line diagnostika, která vám na základě hodnocení od všech členů týmů poskytne informace, jaké jsou silné stránky a rozvojové priority týmu a identifikuje bariéry, které vám stojí v cestě stát se vysoce výkonným týmem.

24 otázek vám zabere maximálně 5 minut na vyplnění. Dotazník měří 3 klíčové oblasti výkonnosti týmu. 6 škál vám pomůže identifikovat problematická místa týmu. Dotazník je k dispozici v české a anglické verzi.

Více informací nalezenete na našem webu www.teamcompass.cz