Koučink

Můj přístup vychází z definice Timothy Gallweye, autora metodiky Inner Game a spoluzakladatele moderního koučinku.

V = P – i. Výkon rovná se potenciál mínus interference (rušivé vlivy/bariéry). Co se dá dělat, pokud není výkon dostatečný? Tradiční metody říkají: „Je třeba zvýšit potenciál (P), dodejme know-how, dovednosti a pracujme na pozitivních postojích.“ Tento přístup bohužel často vede k tomu, že se lidé ve firmách cítí přeškoleni a přitom nejsou úspěšnější. Nové poznatky většinou plně nevyužívají. Kouč naproti tomu říká: „Vše, co potřebujeme, máme v sobě. Jediné, co musíme, je snížit bariéry, které nám brání využít naplno naše know-how, zkušenosti a vnitřní moudrost.

Na rozdíl od práce v roli trenéra, či konzultanta, kdy mohu nabízet klientům ověřené postupy, v roli kouče lidem neradím, jak mají věci dělat, ale dobře volenými otázkami ke zvýšení uvědomění, podporou sebedůvěry a posilováním odvahy k volbě a převzetí odpovědnosti je vedu k tomu, aby si sami našli to nejlepší řešení pro ně a vzali svůj život do svých rukou.

Ve srovnání s jinými kouči, díky mé specializaci v oblasti Inner Game, pracuji více s konkrétní zkušeností klienta, kterého často žádám o co nejpřesnější pozorování situace, svého jednání i jednání druhých v návaznosti na oblast žádané změny. Mám praxí ověřeno, že přesné, nehodnotící pozorování umožní klientům obnovit/zvýšit jejich schopnost přirozeného (a často nevědomého) učení se a tím dosahovat spontánní změny kýženým směrem. Často mi klienti následně sdělují, že se cíle změny podařilo „jaksi samo od sebe“ dosáhnout :-). Je také obvyklé, že takový koučovací projekt je mnohem kratší, než bylo zpočátku plánováno a můžeme se tak buď věnovat jiným tématům, nebo dalším klientům v rámci společnosti.

V případě, že pracuji s týmem je můj přístup a metodika v podstatě stejná, jen pro větší skupiny (nad 10 osob) spolupracuji ještě s kolegou. Principy a nástroje Inner Game jsou vysoce účinné obzvláště v situacích, kdy tým kromě svého úkolu řeší ještě interní problémy s efektivitou spolupráce.

Můj profil kouče naleznete ZDE.