Inner Game of High Performance Teams Workshop

Inner Game of High Performance Teams Workshop

Jak z průměrného týmu udělat High Performance Tým?

Pohledem Inner Game platí vzorec V=P-i. Aktuální výkon se rovná celkový potenciál minus vnitřní bariéry. V případě týmové spolupráce jsou vnitřní bariéry mnohem větší, než v případě práce jednotlivce. Využíváním nástrojů Inner Game pro snižování vnitřních bariér se naučíte zvyšovat výkonnost svých týmů v řádech desítek procent.

Tento workshop byl vyvinut Timothy Gallweyem a Valeriem Pascottem a já jsem držitelem licence pro Českou a Slovenskou Republiku.

Základním klíčem k úspěchu High Performance Týmu není manažer, ale schopnost každého člena týmu dobře vést především sám sebe a být připraven k převzetí situačního vedení (vede ten kdo má jasno a ne ten kdo má formální pozici). Proto workshop poskytuje účastníkům možnosti, čas a bezpečné prostředí podívat se hlouběji na sebe sama při vedení týmu. Otevírá prostor vyzkoušet si nové typy chování vedoucí k lepším výsledkům. Struktura a metodologie workshopu Vám poskytne mnoho příležitostí plnit společné úkoly ve skupině, kde nevládne žádná autorita z titulu pozice a k jejich řešení nejsou třeba expertní znalosti. Právě bez těchto „berliček“ lze objevit opravdovou podstatu leadershipu.

Hlavní přínosy pro účastníky jsou:

  • Rozvoj základní esence nejlepších lídrů, schopnosti jasného pohledu.
  • Zvýšené uvědomění bariér efektivní spolupráce a neproduktivních vzorců chování.
  • Hlubší vhled do dynamiky týmu.
  • Příležitost uvědomit si, sám pro sebe pojmenovat a projevit klíčové schopnosti lídra spolu s uměním motivovat druhé.
  • Prostor nalézat a dívat se na vnitřní bariéry, které jednotlivci brání podávat vysoký výkon a cesty k jejich efektivnímu snižování.
  • Naladění pro jasnost v naslouchání, myšlení a komunikaci.
  • Prostor k vyzkoušení praktických nástrojů na odstraňování těchto bariér v týmu.
  • Možnost zažít týmové chování, které přináší výsledky.

Tipy:

Tohoto workshopu se nemusí účastnit všichni členové reálného týmu najednou. Naopak může být přínosem pokud jsou účastníci namícháni z více týmů.

Ideální počet účastníků je mezi 15-25. Po dohodě lze pracovat i s větší skupinou najednou.

Varování 🙂

Po tomto workshopu se Vám navždy změní úhel pohledu na to jak vypadá opravdu efektivní spolupráce. 

Workshop je možno zařadit do komplexního procesu změny efektivity konkrétního týmu. V tom případě workshopu předchází analýza aktuální úrovně, definice metrik k průběžnému sledování změny, po workshopu následuje individuální a týmový koučink pro podporu implementačních plánů, jednodenní follow up workshop a vyhodnocení celého procesu.

Workshop je možno využít pro zájemce o získání hodnocení „C“ v systému kvalifikací pro spolupráci, CQ-Collaboration Quotient. Více info o CQ metodice ZDE.

Délka workshopu:

3 dny

Cena a termín:

Cena pro jednoho účastníka je 19.600,- Kč bez DPH 21%. V ceně jsou materiály pro účastníky a lehké občerstvení v průběhu celého dne. V případě, že vyšle organizace více jak tři účastníky, lze jednat o cenovém zvýhodnění.

Termín vyhlašujeme vždy až v okamžiku, když máme alespoň 15 zájemců. Workshop poté naplánujeme s 2-3 měsíčním předstihem. Pokud máte zájem, hlasujte níže. Po odeslání hlasu nám prosím zanechejte Váš email (pod anketou), abychom Vás mohli v okamžiku vyhlášení termínu informovat. Aktuální počet zájemců zjistíte níže, když si dáte “zobrazit výsledky”.

Mám zájem zúčastnit se třídenního workshopu High Performance Tým a preferuji město:

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Hlasoval/a jsem a chci být informován/a v okamžiku stanovení termínu workshopu High Performance tým. Můj email je: