Chytrý kouč 3.0

aneb Jak být lepší v podpoře druhých

Trenér, učitel, rodič, manažer – kdokoli se může stát větším odborníkem na proces podpory zlepšování se druhých. V prvé řadě ale musí pochopit proces zlepšování se a rozvoje sebe sama.

Program Chytrý kouč je určen pro lidi, kteří se touží zlepšit ve vedení (koučování) ostatních. Účastníkům vytváříme jakousi laboratoř k experimentování s principy a nástroji životního i sportovního koučinku.

V šesti jednodenních setkáních nabízíme to nejlepší ze světa životního a sportovního koučinku. Moderní a chytrý kouč se dívá na klienta jako na hrdinu na celoživotní cestě, se kterým má tu čest chvíli jít a být mu užitečný – ať už se jedná o sport, práci nebo život jako takový.

Zabýváme se podstatou, která je skryta v chápání vlastní role kouče a v přístupu k sobě i druhým. Zaměřujeme se na rozvoj klíčových kompetencí, které moderní kouč potřebuje pro to, aby byl maximálně užitečný svým klientům. Pomáháme rozvíjet dovednosti potřebné jak pro vedení koučovacích rozhovorů s jednotlivcem i týmem, tak pro koučování přímo v akci při individuálním i týmovém sportu.

Kurz je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP a lze jej hradit z šablon.

Po ukončení mohou účastníci pokračovat v dalších nadstavbových programech, kde si stejné nebo podobné principy mohou vyzkoušet ve specifickém prostředí a jít do větší hloubky.

Lektoři

Michal Ondráček

Profesionální kouč a lektor koučování.

Certifikovaný Inner Game facilitátor a kouč, 10 let působil ve společnosti Koučink Centrum, které jako jako první v ČR začalo pořádat mezinárodně akreditované vzdělávání pro kouče.

Dlouholetý žák zakladatelů moderního koučinku, Sira Johna Whitmora a Timothy Gallweye.

Martin Daněk

Zkušený sportovní trenér a kouč.

Působí jako mentální kouč juniorských mistrů světa ve florbalu a individuální trenér a kouč řady českých reprezentantů ve fotbalu, florbalu a dalších sportech.

Založil dětskou skupinu Lvíčata, kde se s využitím koučovacích principů rozvíjí děti od 2 do 5 let.

Organizace

  • Kurz probíhá formou šesti jednodenních setkání.
  • Místem konání je Brno nebo Třebíč.
  • První a poslední modul začíná vždy večer předtím neformálním povídáním a výměnou zkušeností – je třeba plánovat nocleh.

Termíny

Pokud máte zájem, registrujte se prosím níže. Termíny stanovíme s dostatečným předstihem po dosažení počtu 8 přihlášených.

Novinky můžete sledovat také na Facebooku.

Cena

15 000 Kč za celý kurz (bez DPH).

Ve výjimečných případech je možno platbu rozložit do 2-3 splátek.

Faktura bude vystavena nejpozději 14 dní před konáním prvního setkání.

V ceně je zahrnut pronájem sportovišť a lehké občerstvení. V ceně není zahrnuto případné ubytování a stravování.

Registrace