POTENTIAL SCAN

Potential Scan je rychlá, anonymní, online anketa, která všem respondentům obratem sdělí jaká je aktuální úroveň výkonnosti organizace, nebo její části. Včetně silných a slabých stránek. 3 otázky, 3 minuty, 3 výstupy.

Pokud se chceme zlepšovat, potřebujeme vědět odkud vycházíme a průběžně sledovat jak se nám daří. K tomu slouží koučovací online nástroj Potential Scan.

Potential Scan je inspirován know-how zakladatele koučinku Timothy Gallweye a jeho Inner Game metodologií. Klíčem k maximálnímu využití potenciálu je vyvážený přístup ke třem klíčovým oblastem výkonnosti jednotlivce, týmu, či organizace.

Tyto tři oblasti jsou:

 1. Výsledky – kvalita a kvantita dosahovaných výsledků,
 2. Učení – rozvoj a zlepšování v tom co děláme a ve spolupráci v rámci organizace, nebo týmu,
 3. Energie – radost z toho co děláme.

Tyto tři oblasti se vzájemně ovlivňuji a přispívají, nebo brání, v případě nízké úrovně, využití plného potenciálu organizace, týmu, nebo jednotlivce.

Příklad:

Kromě grafického zobrazení aktuální úrovně Vám Potential Scan spočítá i stupeň využití potenciálu v %, ale hlavně Vám shromáždí názory všech respondentů k tomu jaké jsou vaše silné stránky a kde jsou bariéry výkonnosti Vaší organizace nebo týmu.

Potential Scan nabízí:

 • anonymní online anketu pro celou firmu, nebo její část,
 • 3 jednoduché otázky se škálou 1 – 10,
 • prostor pro slovní komentáře,
 • sledování historie jednotlivých hodnocení,
 • celkové výsledky všem, ihned po uzavření ankety,
 • první hodnocení zdarma, bez ohledu na velikost firmy.

Navíc si můžete objednat:

 • proškolení interních koučů a manažerů pro práci s výsledky,
 • poradenství k výsledkům,
 • týmový koučink,
 • zpracování dat nad rámec automatického výstupu.

Využití tohoto nástroje je velmi jednoduché. Po obdržení Vaší registrace (viz dole na stránce) Vám vytvoříme unikátní odkaz a navrhneme text pozvánky do ankety. Vy následně tuto pozvánku rozešlete.

Ihned po vyplnění všemi respondenty, nebo v termínu, který si dohodneme je anketa uzavřena a vyhodnocena. Výsledek je automaticky rozeslán všem, kdo projevili zájem o výsledky. V termínu dle dohody Vám vytvoříme další unikátní odkaz a anketa se zopakuje. Ve výsledcích již uvidíte i sledování historie.

Podívejte se jak vypadá úvodní stránka ankety a jak jsou formulovány jednotlivé otázky pro celou firmu, nebo její část zde:

POTENTIAL SCAN ORGANIZACE POTENTIAL SCAN SKUPINY

Můžete si vyzkoušet vložit odpovědi, ale protože jde o ukázku, tak Vám systém po ukončení ankety sdělí, že jste “překročili limit”. Znamená to také, že Vaše zkušební odpovědi nejsou ani ukládány, ani dále zpracovávány. Také neuvidíte grafický výstup s výsledky.

Grafický výstup si můžete prohlédnout tak, že si vyzkoušíte Potential Scan pro jednotlivce:

POTENTIAL SCAN JEDNOTLIVCE

Pokud se Vám nástroj líbí a máte zájem jej využít, zaregistrujte se prosím níže. První hodnocení je zdarma, bez ohledu na velikost organizace.

Každé další hodnocení je pro skupiny a organizace za 3,-Eur/respondent (resp ekvivalent Kč dle aktuálního kurzu pro zákazníky v ČR + DPH 21%). V ceně pak máte sledování historie jednotlivých hodnocení a analýzu vývoje silných a slabých stránek.

V případě, že máte zájem o firemní využití pro více skupin/oddělení, plánujete častější sledování v rámci jedné skupiny, nebo máte 500 a více respondentů, tak v registraci zaškrtněte volbu speciální nabídky.

REGISTRACE: