Akreditace MŠMT ČR v systému DVPP dokončena!

Sice mi to trvalo téměř půl roku, ale povedlo se! Jsem moc rád, že budu moci oficiálně propagovat koučink ve sféře, kterou považuji za zásadní. Tři nejúspěšnější programy, z toho dva z nich budou realizovány i v ONLINE podobě. Pod názvem Vedoucí pedagogický pracovník koučem se skrývá můj osvědčený program Manažer koučem. ONLINE varianty mají jiný časový harmonogram, který vyhovuje požadavkům ministerstva (2x90min/modul).