CQ-Collaboration Quotient®

Dovolte mi začít krátkým příběhem:

V jedné nejmenované firmě se rozhodli, že potřebují zlepšit spolupráci v rámci oddělení i mezi odděleními. Řešení se zdálo jednoduché. “Postupně všechny vyšleme na teambuildingovou akci, kde pochopí důležitost spolupráce, lépe se poznají mezi sebou a užijí si nějakou zábavu. To budeme kombinovat s pravidelnými poradami mimo společnost (tzv. off site) a navíc budeme napříč společností komunikovat důležitost spolupráce. Celé to doplníme využitím osobnostní typologie a necháme si změřit intenzitu kontaktů mezi lidmi i odděleními. Nakonec ještě zařadíme položku “spolupráce” do hodnotícího systému. Po pár letech a nemalých investicích se ale bohužel nic moc nezlepšuje…”

Klíčový problém je v tom na co se zaměřujeme. Celý komplex vyjmenovaných řešení je zaměřen primárně na vztahy mezi lidmi, ne na lidi samotné. Pochopení důležitosti spolupracovat a případný příjemný zážitek z teambuildingu ještě není záruka změny…

Potřebujeme změnit úhel pohledu. Spolupráce je individuální kompetence každého jednotlivce a jednotlivec sám by měl být zodpovědný za její rozvoj a průběžné zlepšování se v dovednostech spolupracovat. Mnou navržené řešení nabízí stanovení “kariérního řádu” pro pracovníka jakékoli organizace z hlediska jeho schopnosti spolupracovat.

IQ a EQ v organizacích běžně využíváme, další etapa vývoje je CQ-Collaboration Quotient®.

V rámci této metodologie jsem definoval čtyři úrovně schopnosti spolupracovat a vypracoval systém rozvoje a ověřování těchto úrovní.

Zjednodušeně si můžete představit systém řidičských průkazů. Mít řidičský průkaz na malou motorku vyžaduje určité vzdělání a prokázání schopností řídit. Řídit autobus požaduje výrazně lepší a širší vzdělání i schopnosti.

Není samozřejmě nutno mít ve firmách samé řidiče autobusů, pokud reálně nevyužijí svou kvalifikaci. Stejně tak je pravděpodobné, že budou existovat zaměstnanci, kteří jsou natolik specializovaní, že nepotřebují “řidičák”.

Podrobný popis jednotlivých úrovní a přínosy zavedení CQ v organizacích naleznete ZDE.