Potential Scan již běží!

Online nástroj pro sebekoučování jednotlivců, týmů i celých organizací je na světě! Již řadu let využívám při práci se svými klienty nástroje Inner Game, mezi nimi i trojúhelník výkonnosti, tzv. PEL trojúhelník. Dlouho jsem si přál, mít jej online a aby šel využít i pro týmy a firmy. Letos v létě jsem se domluvil s kamarádem programátorem a po třech měsících intenzivní práce (na venek to nevypadá:-)) je první verze hotova. Užijte si jej a předem děkuji za všechny zpětné vazby, abychom mohli rychle vydat verzi 2.0:-). Podrobnosti a možnost vyzkoušet si Potential Scan je ZDE.

Jak měnit organizaci a její firemní kulturu z hierarchické na networkingovou.

Projekt Tieto. 

Tieto prochází řadou transformací, z nichž jedna je zvýšení efektivity spolupráce napříč společností, v rámci změny z hierarchické organizační struktury na networkingovou. Protože je nereálné poslat více než 1000 zaměstnanců na teambuilding, nemluvě o tom, že efektivita a dopady takových akcí jsou často diskutabilní, bylo třeba vytvořit jinou strategii pro podporu této změny.

Networkingové uspořádání znamená, že spolupracujete v neustále se měnících pracovních skupinách, takže je nutné hledat jiný přístup zvyšování efektivity spolupráce, než budování vazeb v konkrétních týmech. Při tvorbě řešení jsme po dohodě s managementem Tieto využili metodologii Inner Game a zkušenosti s High Performance Týmy.

Strategie postavená na čtyřech principech:

1. Zaměření na posilování osobní zodpovědnosti jednotlivce a rozvoj dovedností spolupracovat. Inspirací nám byly High Performance Týmy, ve kterých platí, že členové týmu jsou jednak hvězdy ve svém oboru, ale zároveň jsou i hvězdy ve spolupráci. Člen High Performance Týmu se od běžného člena týmu se liší tím, že umí vědomě a efektivně přepínat z individualistického na týmové myšlení, přebírá 100% zodpovědnosti za úspěch či neúspěch celého týmu a má excelentní dovednosti v týmové spolupráci. Díky tomu se umí velmi rychle zapojit do jakékoli pracovní skupiny, či projektového týmu. Lidé v Tieto jsou profesionálové ve svých oborech, ale jejich schopnosti spolupráce nebyly zatím cíleně rozvíjeny. Připravená strategie tedy zaměřuje pozornost na to, aby byli profesionálové i ve schopnosti spolupracovat.

Pokračovat ve čtení “Jak měnit organizaci a její firemní kulturu z hierarchické na networkingovou.”