Koučování je jeden vzoreček a dva trojúhelníky

Tuto větu mi řekl jeden z účastníků na konci jednodenního seznámení s koučinkem. Napřed jsem se zasmál, ale pak souhlasil. Ano, pokud bychom chtěli vystihnout a uchopit podstatu, tak je tomu tak.

Vzoreček o kterém je řeč je V=P-i, Výkon rovná se potenciál mínus interference. Podrobnější vysvětlení tohoto vzorečku můžete najít v mém článku O koučinku 5.

Stručně shrnuto, kouzlo koučinku je v tom, že pokud chce klient (jednotlivec či tým) zvýšit svůj výkon, tak my koučové se, na rozdíl od expertů, kteří pomáhají dodáním know-how, tedy zvyšují potenciál, zaměřujeme na snižování i – interferencí / brzd, které brání projevení plného potenciálu.

Zmíněné dva trojúhelníky si označujeme anglickými zkratkami (dle zdrojů T.Gallwey, J.Whitmore) PEL a ART. PEL = Performance, Enjoyment, Learning, ART = Awareness, Responsibility, Trust.

PEL trojúhelník je skryt pod V. Na výkon se totiž díváme očima kouče tak, že každá činnost má tři složky, které jsou rovnocenné a vzájemně se podporují. Performance, výkon ve smyslu dosahování výsledků – například tenis hraji proto abych vyhrával a posouval se v tabulce. Enjoyment, radost – tenis mne musí bavit, dodávat pozitivní zážitky, jinak nebudu mít chuť rozvíjet se a odrazí se to i na výsledcích. Learning, učení se – pokud mám ambice dlouhodobé kariéry v tenisu, potřebuji na sobě pracovat a neustále se zlepšovat ve prospěch dosahování lepších výsledků.

Kouč se obvykle s klientem zaměřuje na složky Radost a Rozvoj, protože jejich zlepšení má téměř okamžitý dopad na zvýšení Výkonu.

V rámci sebekoučování si s pomocí PEL trojúhleníku můžete po ukončení jakékoli činnosti dělat pravidelnou sebereflexi s využitím škály 1 – 10 (1 je to slabé, 10 je to vynikající). Ať je tou činností vedení porady, obchodní jednání, tenisový zápas, nebo rozhovor s dcerou. Vždy se můžete sami sebe (nebo členů týmu) ptát – jak jsem na škále 1 – 10 spokojen s výkonem (například efektivitou porady), s rozvojem, co jsem se já, nebo my jako tým, naučil/i v průběhu této činnosti a jak mne tato činnost bavila, jakou vnímám úroveň radosti. Moje zkušenost potvrzuje, že už „jen“ taková pravidelná sebereflexe může sama o sobě vést ke zlepšení, protože startuje naše autokorekční mechanismy. Pokud to nestačí, je možnost sáhnout po druhém trojúhelníku, případně vyhledat externí pomoc.

ART trojúhelník je o „nástrojích“ snižování interferencí. Tyto tři prvky se podobně jako u trojúhelníku PEL vzájemně podporují. Awareness, jasné vnímání je klíčem jakékoli změny. Pokud totiž jasně vidíme kam chceme dojít a kde přesně se nacházíme, tak nás spontánně napadají cesty k cíli, což podporuje naši sebedůvěru, (Trust) a ochotu a odvahu převzít více osobní zodpovědnosti, (Responsibility). Tím klesají vnitřní interference, bariéry, dochází k lepšímu využití mých vnitřních zdrojů (potenciálu) a zvyšuje se můj aktuální výkon.

V případě spolupráce s koučem Vám kouč klade otázky, případně zaměřuje Vaši pozornost určitým směrem pravě proto, aby podpořil tyto tři prvky.

V rámci sebekoučování můžete v průběhu jakékoli činnosti udělat mentální „STOP“ a reflektovat aktuální úroveň jednoho, nebo všech tří prvků trojúhleníku ART. Například diskutujete s kolegou nějaký problém a zdá se, že jste se začali „ztrácet“. Rychlá sebereflexe (během které se možná na chvíli odmlčíte) například: „Jak jasno mám v tomto problému na škále 1-10?“ Vám může pomoci lépe problém rozebrat. Nebo jste účastníky porady a můžete se sami sebe průběžně ptát: „Jakou sebedůvěru teď aktuálně cítím?“, nebo „Jak moc jsem ochoten převzít zodpovědnost za cíl našeho týmu o kterém teď diskutujeme?“. Dokonce můžete v rámci týmové porady (po předchozí dohodě s týmem) kdykoli zvednout ruku, říci STOP a zeptat se: „Jak na škále 1 -10 máme jasno v tématu, které diskutujeme?“. Následná diskuse obvykle rychle přispěje k vyjasnění, tím ke snížení interferencí a aktuální výkon týmu začne růst.

Využití vzorečku a dvou trojúhelníků z Vás neudělá profesionálního kouče, ale může velmi pomoci v rámci sebekoučování jednotlivce i týmů. Navíc příště až budete s někým diskutovat o tom co je koučink, tak věřím, že Vaše „jasnost“ bude kolem devítky, protože podstata je opravdu jednoduchá a dá se tedy říci, že to je: „Jeden vzoreček a dva trojúhelníky.“ 🙂

Více se můžete dočíst v mém seriálu O koučinku, případně se osobně naučit ve Večerní škole koučinku, jejíž podzimní běh začíná 22.10. 2018 v Brně.

P.S. Tento článek jsem se rozhodl nevydávat v audiopodobě, protože když jsem to zkusil a pustil si ho, tak jsem zjistil že bez textu a obrázku je téměř nesrozumitelný:-).